LAUNCH-BG е официално сертифициран диструбутор на LAUNCH за България. Предлагаме пълната гама продукти на концерна, като основно сме съсредоточили дейността си върху разпространението и поддръжката на най-новите модели диагностични уреди, тестери, специални инструменти и сервизна техника, производство на LAUNCH. Продуктите на LAUNCH, които предлагаме и цените, на които ги продаваме на българския пазар са съгласувани предварително изцяло с LAUNCH Europe GmbH. LAUNCH Europe GmbH си запазва абсолютното право да изменя моделите, отстъпките, промоциите и цените на продуктите, които LAUNCH-BG продава. Всички цени в сайта са реални и съобразени с официалната ценовата политика на LAUNCH Europe GmbH. В сайта на LAUNCH-BG се предлагат само оригинални продукти на LAUNCH, като някои продукти са на специална цена за българския пазар, съгласувана с LAUNCH Europe GmbH.
За LAUNCH-BG
Launch Europe GmbH e официалния и единствения офис на LAUNCH Tech Co Ltd. в Европа с правомощия: Да представлява LAUNCH Tech Co Ltd. Да взима решения от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа. Да сключва и и прекратява договори за сътрудничество и дилърство от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа. Да избира дилъри и сервизни сътрудници, както и да им извършва одит от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа. Да определя дали даден уред или стока са в гаранция и понадлежат ли на обслужване, замяна и отремонтиране Да отказва, каквато и да е гаранция и поддръжка на уреди чийто серийни номера не са действителни или унищожени , да заключва уреди според свое усмотрение ако се докаже за тях, че са клонирани, да отказва гаранция , замяна и доставка на резервни части за уреди които не са закупени законно, от европейския офис, не са предназначени за европеският пазар или ако за тях не са представени документи за гаранция и действитерна фактура за закупуване и сериен номер, не са закупени от официален представители или дилър. Да определя територията, на която даден представител или дилър имат право да продават продукцията на LAUNCH. Да извършва производство и разрабтоки на нови уреди , инструменти и съоражения от името на LAUNCH Tech Co Ltd. за региона на Европа.
За LAUNCH
LAUNCH e основана в 1992 година в град Shenzhen близо до Hongkong (Китай) и достига до нивото на предприятие специализирано във високите технологии. LAUNCH се спeциализира в изследванията и развитието на технологии приложими в сервизното оборудване и автомобилната диагностика. Към момента, LAUNCH е един от най-големите производители на диагностично оборудване , тестери, сервизни крикове , машини за баланс и сходимост и др. Към днешна дата LAUNCH притежава повече от 70 патента. Още от началото на 1999 година, продукцията на LAUNCH е вече достъпна в цял свят и се използва широко в света на авто и сервизното оборудване и взема винаги участие във всички автомобилни международни изложения, от които има и няколко признателни награди за продуктите си. В момента LAUNCH притежава 15 дъщерни фирми (филиали) и повече 600 представители в над 120 страни включително и в България.
За LAUNCH Tech Co Ltd
За контакт
www.launch-bg.com
Град София + 359 885 572 347  info@launch-bg.com
Свържи се с нас: Eл. поща: Адрес:
+ 359 885 572 347 02/ 4260848  info@launch-bg.com Централен офис, София
Design by Simple Solutions.©Launch-bg.com 2015 .Tlabs Ltd. 2018